România şi Comunismul o istorie ilustrată
Interviu cu
Dinu C. Giurescu
realizat de Virgiliu Hodorogea

Bună ziua domnule Dinu C. Giurescu, aţi făcut o remarcă în privinţa corectării unei erori strecurate în paginile cărţii.

Dinu C. Giurescu (referindu-se la erata pentru pagina 200): Nu am voie să escamotez, să dau peste cap lucrurile ...

Consideraţi că în primul rând erata realizează o reparaţia morală foarte importantă pentru domnul G-ral Iulian Vlad?
Dinu C. Giurescu: Da. E precis acest lucru. Aşa cum spune textul la pagina 200. Îmi pare rău că s-a strecurat acea eroare. Nu ştiu nici până acum de ce s-a întâmplat acest lucru ...
(Acest material nu a fost prezentat în 2010)Prezentarea cărţii de către autor - Bookfest 2010
Dinu C. Giurescu: “Cum a pornit această lucrare...acum vreo 10 sau 11 ani, când predam în calitate de invitat la un curs de comunicare, de jurnalistică, vine o studentă şi mă întreabă: domnule profesor cine a fost Lucreţiu Pătrăşcanu? şi eu am rămas aşa puţin interlocat, şi după aceea, în decursul anilor predând partea aceasta de istorie contemporană la facultatea de istorie din Bucureşti, mi-am dat seama că generaţia nouă, cea care are acum 30-35 de ani, nu ştie absolut nimic aproape din ce s-a petrecut între anul 1945 şi 1989.
Că le vorbeşti de către Matei Basarab sau de Primul Război Mondial sau de Constantin Brâncoveanu sau de perioada comunistă e cam totuna pentru că ei nu au apucat-o, nu au trăit-o, iar din familie ştiu mult prea puţin.
E curioasă naţia asta a noastră că nu vrea să vorbească, că experienţele personale nu se transmit în familie.

Ca atare am simţit nevoia şi din această nevoie a pornit cartea respectivă. Cum să faci să prezinţi unei generaţii, care nu a cunoscut regimul socialist şi regimul democrat popular, să prezinţi această perioadă de peste 40-45 de ani cu tranziţie cu tot. Această strădanie a început cu aproape 18 ani în urmă.
Are, desigur, partea de cronologie ca să punctez principalele evenimente şi are partea de componente ale regimului, ce a fost acela Partidul Comunist, ce sistem politic a instaurat, cum e cu industrializarea, cum este cu colectivizarea şi agricultura socialistă, sistemul represiv, învăţământul, armata şi politica externă, sigur nu sunt toate componentele regimului comunist, dar am zis că este mai bine să fie o lucrare acum decât să aştepţi să faci o lucrare completă mai târziu, care poate să nu vină niciodată.
Din această perspectivă a apărut cartea, însă nu este toată povestea. Editura Corint a avut ideea bună să însoţească această carte cu ilustraţii. Sunt, nu ştiu, poate 200 de ilustraţii chiar şi comentate.

Într-adevăr, când am făcut acum 2-3 ani de zile un curs general cu proiectarea imaginilor, dintr-o dată am realizat că tineretul nici nu ştia cum arătau principalii protagonişti ai noştrii.
E un univers total necunoscut, care locuieşte în mintea noastră şi în imaginea noastră a celor care le-am trăit atunci, dar pentru restul istoria este un lucru care trebuie redescoperit.
Astfel încât o istorie ilustrată îşi are deplin sensul pentru că editura a făcut acest efort să însoţească textul de sute de ilustraţii şi totul în condiţii editoriale foarte bune.
Acum,sigur în epoca aceasta a belşugului absolut în care ne aflăm şi care creşte cu fiecare trimestru, evident că preţul cărţii nu este mare în sine, dar sigur că pentru veniturile oamenilor este mult. Să sperăm că încetul cu încetul va putea să pătrundă în rândul cititorilor.
Eu vreau să mulţumesc, acum la finalul prezentării, d-lor Ilarion Ţiu, Alexandru Ştefănescu şi lui Mircea Suciu pentru toată colaborarea şi pentru reuşita acestei cărţi.

(acest material nu a fost prezentat în 2010 din lipsă de spaţiu în revistă, dar este deosebit de actual şi în continuare).