www.polirom.ro


ROMÂNIA ŞI EUROPA
Acumularea decalajelor economice (1500-2010)

Autor: Bogdan Murgescu
Editura Polirom

Interviu cu Bogdan Murgescu
realizat de Virgiliu Hodorogea

Virgiliu Hodorogea: Cum credeţi că ar putea să ne ajute cartea dumneavoastră pe cei care dorim să înţelegem problematica decalajelor economice care ne presează în ziua de astăzi faţă de decalajele acumulate din trecut?
Bogdan Murgescu: Eu cred că în înţelegere sigur poate să ajute fiindcă eu asta m-am străduit. Dacă am reuşit sau nu asta veţi vedea la capătul lecturii. Soluţiile nu sunt prefabricate, soluţiile trebuie după aceea gândite.

Virgiliu Hodorogea: Consideraţi soluţiile ca fiind în primul rând politice?
Bogdan Murgescu: Unele sunt politice, altele sunt instituţionale - subpolitice.

Virgiliu Hodorogea: În contextul conducerii parţial europene, cum vedeţi lucrurile?

Bogdan Murgescu: Conducerea parţial europeană este una dintre marile şanse pentru noi, în condiţiile în care gradul de competenţă al gestiunii româneşti a economiei este mediocru.

Virgiliu Hodorogea: O consideraţi uneori şi depăşită?
Bogdan Murgescu: Uneori da, uneori nu, depinde. Sigur, sunt şi excepţii unde merg bine lucrurile, dar sunt zone unde mai avem de învăţat.


www.polirom.ro

ROMÂNIA ŞI EUROPA
Acumularea decalajelor economice (1500-2010)

În loc de concluzii:
Înapoiere, decalaje şi convergenţe - cinci secole de experienţe europene

(Fragment din volum)


"Cele cinci secole de experienţe istorice europene pe care le-am avut în vedere au evidenţiat faptul aşteptat că, per ansamblu, a prevalat tendinţa spre divergenţa nivelurilor de dezvoltare economică.

Altfel spus, decalajele au crescut de-a lungul celor mai multe perioade istorice, ceea ce înseamnă că unele ţări şi regiuni au devenit mai bogate, iar altele, care din diverse motive au ratat dezvoltarea, au devenit relativ mai sărace.
La nivelul de ansamblu al continentului, tendinţa spre o anumită convergenţă a prevalat doar în epoca postbelică, dar această convergenţă a fost întreruptă pentru o parte a Europei de criza structurală a sistemului socialist şi de colapsul regimurilor comuniste.

Tendinţa spre convergenţă (”ajungere din urmă”) a fost reluată şi pentru aceste ţări după ce ele au depăşit avatarurile restructurării din primă fază a tranziţiei postcomuniste. Aceasta a fost din nou întreruptă de criza economică din 2008 - 2010, şi acum este greu de anticipat în ce măsură şi când va redeveni realitate...

Pe de altă parte, dacă am căzut de acord asupra faptului că actualele decalaje economice s-au acumulat în timp şi că depăşirea “rămânerii în urmă” va necesita în cel mai bun caz câteva decenii,
dar poate mai degrabă una- două generaţii, atunci rămâne problema orizonturilor de aşteptare ale oamenilor.

Experienţa istorică ne arată că nu este posibil să mobilizezi durabil un număr mare de indivizi doar prin promisiunea unei vieţi mai bune la pensie şi/sau pentru nepoţii lor; în asemenea situaţii, indivizii pot decide în număr mare că este preferabil să găsească soluţii individuale de salvare sau să acţioneze pentru politici economice alternative. De aceea, este important ca anumite rezultate de etapă să fie tangibile pentru un număr cât mai mare de indivizi într-un orizont de timp cât mai apropiat.
Pentru că, nu trebuie să uităm, dezvoltarea economică nu este universul abstract al teoriilor şi formulelor magico-matematice, ci o problemă care angajează societăţi complexe, instituţii diverse şi mai ales oameni în carne şi oase."

Bogdan Murgescuwww.polirom.ro