Metanarativii Actuali - Andrei Marga


www.edituraecou.ro
Metanarativii Actuali (2016)
“…ori viaţa socială este competiţie, dar trebuie să fie şi solidaritate, trebuie să fie şi cooperare. Prin urmare, este clar că şi globalizarea resimte nevoia de a complementa concurenţa din viaţa socială cu cooperarea ceea ce va schimba fundamental lucrurile….”

Interviu cu Andrei Marga

realizat de Virgiliu Hodorogea
Virgiliu Hodorogea: Suntem cu domnul Ministru Andrei Marga de această dată, după lansarea celei de a doua cărţi a dumneavoastră din acest târg, "Metanarativii actuali". Este o carte deosebită în care puneţi în discuţie Fenomenul Post-Globalizare.
Acest fenomen al globalizării, care ne-a dat mare bătaie de cap atât în Europa cât şi în lume în general, acum se manifestă/se răsfrânge şi cu această, să-i spunem invazie musulmană, trebuie să-i spunem de-a dreptul.
Aceasta este situaţia în clipa de faţă, este o invazie venită din nordul Africii, dar nu numai. S-ar părea că lumea musulmană era deja bine ancorată în Europa Occidentală şi acum crează probleme în oraşele mari, la PARIS mai exact!
Care este părerea dumneavoastră pentru că aveţi un capitol aici deosebit în care puneţi problema a ceea ce va fi după globalizare.
Andrei Marga: Sigur, globalizarea şi logic înseamnă extinderea la nivelul Globului, adică extinderea pieţei pe care se valorifică produsele, practic orice produs sau în principiu orice produs.
Şi atunci sigur că se pune întrebarea dacă mai mult decât Globul este ceva pentru viaţa noastră.
Logic vorbind, se poate spune atunci când ceva este global este cuprinzător şi se încheie, ori trebuie spus globalizarea, ca fenomen civilizaţional, are totuşi alternative şi ele vin, ele sunt sesizate deja şi aceste idei le-am argumentat şi eu, sesizate deja de pildă în materie de conduită în societate. Globalizarea, până la această oră, a fost asociată cu o competitivitate, o competiţie crescută în viaţa socială.
Ori viaţa socială este competiţie, dar trebuie să fie şi solidaritate, trebuie să fie şi cooperare.
Prin urmare, este clar că şi globalizarea resimte nevoia de a complementa concurenţa din viaţa socială cu cooperarea ceea ce va schimba fundamental lucrurile. în al doilea rând, sigur că noi suntem obişnuiţi, ca un alt exemplu, cu ideea că globalizarea trece peste frontiere naţionale, peste rolul statelor, ori încet, încet, se vede bine şi apropo şi de exemplul pe care îl daţi că frontierele naţionale trebuie luate în serios, Statul Naţional trebuie luat în serios!
De altfel, vedem ţările care sunt marii câştigători ai globalizării: SUA, China, Germania.
Aceste ţări au guverne naţionale, au state naţionale foarte puternice.
Deci iată şi sub acest aspect, al rolului statului, cum globalizarea duce la o situaţie diferită de ceea ce noi am trăit până aici, chiar la o situaţie care va depăşi globalizarea.
Sigur că sunt şi alte astfel de argumente, v-am dat numai două de data aceasta, care arată clar că există şi un “după al globalizării”.


Virgiliu Hodorogea: Cum vedeţi acest ‘după momentul globalizării’, analizat şi puţin prin intermediul religiei?.. Pentru că ieri, la o altă lansare de carte, aţi subliniat dumneavoastră faptul că cea mai mare putere economică a lumii este China şi că în acelaşi timp toată lumea o recunoaste ca fiind şi a III-a putere militară, bineînţeles după SUA şi Rusia, despre care nu îndrăzneşte nimeni să spună care este primul şi care este al II-lea, în timp ce toată lumea afirmă sus şi tare faptul că cel de al III-lea mare jucător mondial este China…
…Şi atunci, în acest context, cum vedeţi dumneavoastră partea aceasta de religie, despre care spuneaţi că s-a luat în calcul inclusiv în China?
Andrei Marga: După părerea mea, această evoluţie a Globalizării din ultimele două decenii să zicem, este în acelaşi timp şi o trecere la o societate postseculară, deci la o societate care schimbă atitudinea faţă de religie.
Noi suntem obişnuiţi cu ideea că societatea modernă înseamnă o societate care trimite continuu religia la muzeu.
Ori vedem bine că odată cu dezvoltarea societăţii globalizate, se vede bine că religia nu numai nu intră în muzeu, religia devine o resursă culturală, devine o resursă pentru etică, devine o resursă inclusiv pentru alte lucruri.
Sigur, apropo de ceea ce aţi adus în discuţie, şi de terorism, şi de venirea din orientul arab a unor oameni de diferite feluri se înţelege, este clar că şi religia acum este convocată, este folosită ca resursă culturală, dar pe de altă parte trebuie să vedem despre ce este vorba în religie.
Şi religia, să spunem direct, intră într-un proces de reflecţie, reflecţie asupra ei însăşi, pentru că este limpede că ea nu mai este doar în sfera privată a individului.
Prin urmare, ideea prin care religia rămâne în sfera privată este şi ea depăşită.
Este clar că RELIGIA nu mai este doar în sfera personală a individului, acum ea se află şi în sfera publică a individului.


Virgiliu Hodorogea: Se transferă societăţii în ansamblul ei.
Andrei Marga: Exact.

Virgiliu Hodorogea: Acest transfer al religiei este acum foarte dur asupra vieţii sociale din Occident(atacul de la revista Charlie), fiind dublat şi de situaţia economică pentru unele ţări care de abia se luptă să iasă dintr-o mediocritate economică şi de altfel aceasta este şi situaţia României, deoarece practic noi nu am reuşit niciodată să depăşim nişte standarde central-europene sau măcar să le atingem.
În acest context credeţi dumneavoastră că undeva se vor întâlni la jumătate partea de economic, partea de social, partea de social-religios să spunem pentru că pentru unele naţiuni partea religioasă nu este încă bine definită la nivelul statului?
Andrei Marga: Acum, dacă este să formulez cât mai strâns şi mai teoretic, aş spune că diferenţierea domeniului în viaţa socială, adică desprinderea economiei de politică, autonomizarea ei în raport cu politica, desprinderea politicii de morală sau autonomizarea ei în raport cu politica, desprinderea politicii de morală sau autonomizarea ei în raport cu morala, desprinderea moralei de viziuni metafizice, viziuni cuprinzătoare asupra lumii, inclusiv religioase, sigur acest proces merge înainte şi lumea modernă este clar că merge pe această cale pe care o numim Autonomizarea Valorilor - diferenţierea Valorilor. Aceasta este clar.
Deci, linia aceasta nu va fi părăsită. De aceea, să spunem direct, fiecare societate trebuie să-şi rezolve bine problemele economice. Nu poate să le rezolve decât procedând cu strategii economice.
Aici nu dau rezultate strategii care vin din alte domenii. De aceea, s-o spunem simplu, religia va fi folosită ca resursă culturală, dar societăţile moderne, fie ele şi târzi procedează înţelept dacă îşi dezvoltă economişti, îşi dezvoltă democraţii, îşi dezvoltă sisteme de morală.


Virgiliu Hodorogea: Vă mulţumesc foarte mult pentru interviu.

Metanarativii Actuali - Andrei Marga


www.edituraecou.ro