Abordari ale managementului investitiilor
sustenabile in contextul Lumii VUCA


www.editura.ase.ro

Lansarea volumului
Abordări ale managementului
investiţiilor sustenabile
în contextul Lumii VUCA
Autor: Mihaela Minciu
Editura ASE
Interviu cu Mihaela Minciu
realizat de Virgiliu Hodorogea
la Gaudeamus 2023Virgiliu Hodorogea: Bună ziua, doamna Mihaela Minciu, suntem astăzi la târgul Gaudeamus 2023, este o ediţie aniversară, sărbătorim 30 de ani de Gaudeamus.
În acest an, în prima zi de târg, la standul Editurii ASE avem o lansare de carte economică, foarte interesantă, foarte actuală, care are ca titlu “Abordări ale managementul investiţiilor sustenabile în contextul Lumii VUCA”.
Am să vă rog pe dumneavoastră în primul rând să definiţi acest concept VUCA şi după aceea vom vorbi şi despre cele Şapte capitole ale cărţii dumneavoastră, prezentate astăzi în prezenţa unui public numeros, studenţi şi cadre didactice de la ASE.
Mihaela Minciu: Vă mulţumesc tare mult pentru interesul acordat acestei cărţi.
În primul rând, dacă vorbim despre Lumea VUCA, categoric vorbim despre cele 4 componente.
Respectiv, iniţiala “V”, vine de la Volatility, respectiv Volatilitate, “U” vine de la Uncertainty, adică nesiguranţă, incertitudine, “C” vine de la Complexity, complexitate,
“A” vine de la Ambiguity, ambiguitate.
Dar, ce înseamnă de fapt Lumea VUCA?
Acum, conceptul de Lumea VUCA îşi are originile în trecut la finalul Războiului Rece, el fiind utilizat pentru prima dată de către armata americană pentru a descrie acea lume nesigură şi haotică ce se aşternea.
Ulterior, conceptul a fost preluat de către mediul de afaceri pentru a descrie totalitatea situaţiilor imprevizibile şi incerte cu care se confruntă managerii în activitatea desfăşurată.
Ce înseamnă Lumea VUCA pe scurt?
Înseamnă o lume nesigură, o lumea e haotică, ce ne determină pe noi, angajaţii organizaţiilor, să devenim proactivi, să devenim agili şi să căutăm în permanenţă soluţii inovatoare pentru a rezolva evenimentele neaşteptate cu care ne confruntăm.
Dacă vrem să înţelegem şi mai bine conceptul, haideţi să ne gândim doar la epidemia de coronavirus.
Pentru că atunci ne-am aflat cu toţii în faţa unei situaţii pe care trebuia s-o gestionăm, doar că era o situaţie ce se schimba rapid de la o zi la alta. Treceam de la o stare la alta.


Virgiliu Hodorogea:
Ceea ce am remarcat la volumul dumneavoastră astăzi, aici la Gaudeamus 2023, este faptul că începând chiar din primul capitol aveţi o amplă abordare despre investiţiile sustenabile, dar şi despre incertitudinile şi riscurile din cadrul investiţiilor în general, şi tot aici aţi subliniat faptul că încă de la început trebuie să fim atenţi inclusiv la eventuale ambiguităţi legislative, poate chiar să ne facem şi un “Plan B”, cum s -ar spune. Am să vă rog în aceşti termeni de “Plan B” să spunem, să ne spuneţi câteva cuvinte.
Mihaela Minciu: Dumneavoastră aţi intuit foarte bine, tocmai că Lumea VUCA, dacă vorbim strict de cele patru componente, de volatilitate, de nesiguranţă, de complexitate, de ambiguitate, apoi remarcăm că ele se mai îmbină puţin şi cu rezultatele negative în urma încălzirii globale, a diferitelor dezastre naturale, toate acestea obligă organizaţiile să se reorienteze către un alt tip de investiţii.
Adică, de la investiţiile clasice ajungem să vedem că sunt abordate în special doar investiţiile considerate sustenabile.
Acum, în literatura de specialitate, noi o să găsim investiţile sustenabile definite sub diferite forme.
De la investiţii etice, investiţii prietenoase cu mediul, investiţii responsabile, investiţii sociale, pe scurt, ele au în vedere atât îmbinarea elementelor financiare, cu cele nefinanciare, cât şi introducerea elementelor de mediu.
Şi de ce se reorientează organizaţiile?
Tocmai pentru că în ultima perioadă s-a înregistrat o cerere crescândă a consumatorilor, care apreciează mult mai mult companiile, care nu se axează doar pe dezvoltare economică, şi au în vedere să se dezvolte armonios împreună cu consumul raţional de resurse şi protejarea mediului înconjurător. Acum, eu am două cercetări prezentate în carte, una în rândul angajaţilor şi a doua în rândul managerilor de proiecte de investiţii.
Iar rezultatele fix la această concluzie ne conduc.

Virgiliu Hodorogea: Da, ca exemplu la îndemână, avem o firmă americană care abordează probleme sustenabile de mediu, probleme de sustenabilitate socială, firmă foarte cunoscută în România, este vorba de XEROX, care de 15-20 ani, duce o politică foarte strictă de sustenabile de mediu în principal, pentru reducerea consumului de electricitate, pentru reducerea deşeurilor de hârtie, etc., fiind inclusă în topul celor mai sustenabile 100 de companii la nivel mondial.
Cum vi se pare că se reflectă în România această tendinţă?
Mihaela Minciu: Acum, ştiţi cum este, în România se fac paşi mici în această direcţie, dar sigur aţi văzut aproape fiecare e-mail are la final acea întrebare:
Chiar trebuie să printezi acest e-mail?”
- care este un îndemn la economie de hârtie
-
altfel spus, nu uita de protejarea mediului înconjurător.
S-au putem vedea diferitele campanii pe care le realizează multe firme, sau sunt proiecte care pe lângă dezvoltare economică au în vedere să realizeze şi ceva pentru protejarea mediului înconjurător.
Sunt paşi mici, dar care încep să se vadă din ce în ce mai bine.
Iar cercetarea făcută în rândul angajaţilor, prezentată în carte, exact acest lucru a subliniat. Angajaţii au recunoscut că dacă înainte aveau doar implicare strict economică, de producţie, acum există şi implicare extra-economică, de sustenabilitate şi de protejare a mediului înconjurător.

Virgiliu Hodorogea: Acum la final de interviu, care consideraţi că sunt principalele idei pe care le transmite acest volum către cititori?
Mihaela Minciu: Cartea reprezintă un instrument de sprijin şi o bază informaţională pentru toţi teoreticienii, pentru mediul de învăţământ, mediul instituţional, dar şi pentru cei care vor pune în practică diverse investiţii orientate spre o mai bună sustenabilitate, dar şi pentru toţi studenţii care cercetează domeniul investiţiilor sustenabile şi Lumea VUCA.
Exact cum aţi spus şi dumneavoastră, cartea are şapte capitole unde explicăm exact la ce ne referim cu privire la investiţiile sustenabile, pentru că avem în vedere protejarea mediului atât prin reducerea emisiilor de carbon - dar şi prin consumul raţional de resurse.
Apoi explicăm care sunt elementele specifice Lumii VUCA şi care sunt efectele acesteia asupra organizaţiilor.
Se continuă apoi cu metodologia şi ulterior cu partea de cercetare şi avem două cercetări prezentate, una în rândul angajaţilor şi una în rândul manageriilor de proiecte de investiţii.
Pentru ca la finalul cărţii, în urma rezultatelor obţinute şi prezentate, eu, autorul, să vin şi să propun un model pentru eficientizarea activităţii organizaţiilor, şi vorbesc aici în primul rând de proiecte de investiţii şi vom vedea că sunt în carte şi câţiva indicatori specifici stabiliţi.


Virgiliu Hodorogea: Vă mulţumesc pentru această prezentare de carte şi pentru interviu.
Mihaela Minciu: Vă mulţumesc şi eu.


www.editura.ase.ro