ROMANIA 1918 - 2018 UN SECOL DE FRAMANTARI GEOPOLITICE - Interviu cu Silviu Negut
ROMÂNIA
1918 - 2018
UN SECOL DE
FRĂMÂNTĂRI

GEOPOLITICE

Autori: Colectivul de Masteranzi 2016-2018 A.S.E.- R.E.I. GEOPOLITICA

Coordonatori: Marius Cristian Neacşu şi Silviu Neguţ


Interviu cu Silviu Neguţ
realizat de Virgiliu Hodorogea


Suntem la Gaudeamus 2018, anul centenar al României, iar domnul profesor Silviu Neguţ, decan A.S.E. la R.E.I., fondator al masteratului de Geopolitică la R.E.I., care mi-a fost şi mie profesor la acest masterat, şi vă mulţumesc foarte mult pentru acest lucru, are deosebita amabilitate de a ne prezenta un volum inedit de Geopolitică realizat de masteranzii care au terminat studiile anul acesta.
Nu-l voi uita nici pe domnul profesor
Mircea Maliţa care anul acesta ne-a părăsit, şi care nouă masteranzilor din 2010-2012 ne-a fost profesor şi îndrumător.
Domnule profesor am să vă rog în primul rând să ne spuneţi câteva cuvinte despre cum aţi coordonat dumneavoastră această carte
“ROMÂNIA 1918-2018. UN SECOL DE FRĂMÂNTĂRI GEOPOLITICE” împreună cu profesorul Marius Cristian Neacşu, dar şi despre capitolul dumneavoastră Geopolitica românească din prima jumătate a secolului al XX-lea.
Silviu Neguţ:
În primul rând coordonatorul volumului a fost domnul Marius Cristian Neacşu, eu am fost un sprijinitor şi autorul prefeţei de la această carte, o carte specială zic eu pentru că pentru prima dată, cel puţin în istoria A.S.E.-ului, profesorii scriu împreună cu masteranzii.


Virgiliu Hodorogea:
Şi este pentru prima dată când un elev al dumneavoastră vă ia un interviu special cu ocazia lansării unei cărţi la care aţi contribuit şi de care suntem mândri noi cei de la Masteratul de Geopolitică.
Silviu Neguţ:
Mă bucur pentru aprecieri, contribuţia mea este mică la această carte, este doar un studiu referitor la Şcoala Geopolitică Românească dintre cele două războaie mondiale.
Puţini români ştiu că România a avut
o Şcoală Geopolitică la care au participat istorici, sociologi, demografi, dar şi geografi, unii dintre ei fiind cu adevărat mari, între care Simion Mehedinţi, Ion Conea, Nicolae Rădulescu, Vintilă Mihăilescu şi alţii, oameni care la momentul potrivit au fost oamenii potriviţi şi care au ştiut să releve atuurile României în perioada de dinainte de Unire şi după, atuurile care au dus la realizarea în sfârşit a statului unitar român şi care au avut totodată şi premoniţii pot să spun, deci au prevăzut unele lucruri, aşa cum este cazul lui Simion Mehedinţi care, sesizând în 1942 pericolul pe care îl reprezenta Uniunea Sovietică pentru Europa, spunea că mântuirea va veni numai atunci când Rusia Sovietică se va dezmembra ceea ce s-a şi întâmplat după 50 de ani, în 1991. Am vrut să demonstrăm prin studiul făcut de masteranzi, împreună cu Prof. Marius Cristian Neacşu, că trebuie să-i readucem în memorie pe acei oameni care au făcut lucruri extraordinare şi fără de care probabil că era mai greu să avem o conştiinţă publică, una este să vrei ceva şi altceva este să aduci argumente. Unii au adus acele argumente nu doar de natură geografică, ci şi geopolitică şi îi consider printre cei mai mari geopoliticieni ai lumii.
Apoi această carte şi probabil că principalul ei merit îl consider eu, este contribuţia masteranzilor, astfel în jumătate din cele 400 de pagini sunt redate studii ale lor, 8 masteranzi cu 9 studii, nesuprapunându-se ca tematică şi abordând diverse perioade din această 100 de ani şi anumite problematici printre care populaţia, economia României între cele două războaie mondiale şi un studiu de excepţie realizat de masteranda Clara Nae privind contribuţia lui Nicolae Iorga la Marea Unire.
Ea, fiind din Vălenii de Munte, a cunoscut foarte bine şi a subliniat foarte bine rolul faimoasei Universităţi Populare de la Vălenii de Munte, care avea să fie numită ulterior Universitatea Naţională - Universitatea Unirii, pentru că acolo s-au dezbătut foarte multe probleme şi acolo Nicolae Iorga a avut într-adevăr o contribuţie deosebită la realizarea Marii Uniri.
Sunt şi alte studii în această carte care demonstrează ceea ce am spus, că geografii cu aptitudini de geopoliticieni, ca să nu-i numim direct geopoliticieni, au jucat un rol însemnat în ceea ce priveşte România, România celor 100 de ani, România Mare, România Dodoloaţă cum frumos a numit-o Ionel Brătianu.
Am avut mai multe generaţii la acest masterat, şi generaţia voastră (2012) a fost una de excepţie, aşa cum am spus mai devreme în cadrul lansării am avut la Masteratul de Geopolitică - REI multe generaţii de excepţie.

Virgiliu Hodorogea:
Eu în primul rând vreau să vă mulţumesc în numele colegilor pentru că l-aţi adus atunci, în 2010-2012, pe domnul profesor Mircea Maliţa - care ne-a ajutat foarte mult atunci, dar subliniez şi marea tristeţe că ne-a părăsit în acest an.

Silviu Neguţ:
Domnul Mircea Maliţa a fost o uriaşă personalitate, m-am bucurat de privilegiul de a fi în apropierea domniei sale,
dânsul ţinea foarte mult la mine, am avut foarte multe conversaţii, întâlniri, am şi colaborat la cartea “Enciclopedia Statelor Lumii”, mi-a scris prefeţe la anumite cărţi, această personalitate uriaşă cu o viziune extraordinară, având o viziune cu adevărat globală şi care a scris numai în ultimii 10 ani vreo 12 cărţi, iată demonstrează capacitatea intelectuală extraordinară şi mai avea în proiect încă alte lucrări pentru că mergeam la dânsul acasă şi-mi arăta la ce lucrează, am fost absolut fericit când a acceptat să ţină mai întâi Cursurile de Diplomaţie, apoi şi altul, era un curs de diplomaţie vie, era un om care a fost un diplomat genial, care îi cunoştea pe marii diplomaţi ai lumii, era ca un actor.
Îmi aduc aminte, eu care îl cunoşteam de multă vreme, participam la orele lui şi eram mereu entuziasmat.


Virgiliu Hodorogea:
Noi, elevii, l-am asemănat cu actorul/preşedintele american Ronald Reagan.

Silviu Neguţ:
Maliţa a fost ambasador al României în SUA în vremea lui Ronald Reagan.

Virgiliu Hodorogea:
Exact şi noi l-am asemănat foarte mult cu Reagan, datorită ticurilor şi a tertipurilor actoriceşti americane pe care le folosea chiar la cursuri.
Silviu Neguţ:
El imita toate marile personalităţi. Imita nu numai pe americani ci şi pe ruşi. Îi imita pe toţi, indieni şi alţii, a fost coleg cu Kofi Annan (fost Secretar General ONU, originar din Gana) pe vremuri, se ştiau bine.
Am colaborat cu dânsul şi la revista “Mileniul III”.
Îmi aduc aminte şi acum cum dădea telefon la mari personalităţi de care noi nici nu puteam să ne gândim să ne apropiem, iar el vorbea cu ei ca prieten şi obţinea de la ei ceea ce alţii nu ar fi obţinut niciodată.


Virgiliu Hodorogea:
Domnule profesor aş vrea să mai punctăm ceva despre lucrarea dumneavoastră pe care o cunosc toţi studenţii de la A.S.E., indiferent ce ramură a A.S.E.-ului studiază, "Enciclopedia Statelor Lumii”, care este tot o carte de Geopolitică după părerea mea cel puţin şi eu vreau să vă mulţumesc pentru că în anul 2000, când am venit la A.S.E., pentru mine lucrarea dumneavoastră era deja cunoscută.
Silviu Neguţ: “Enciclopedia Statelor Lumii”
a ajuns anul acesta la a 15-a ediţie(2018). Cea de anul acesta este una mult mai completă, are şi hărţi color, are fotografii color, dar nu numai aceasta, am completat şi textele, toate informaţiile sunt la zi.

Virgiliu Hodorogea:
O putem considera prima lucrare mai complexă de Geopolitică pentru noi studenţii.
Silviu Neguţ:
Da, noi autori lucrării am fost de la început de formaţii diferite şi de la prima ediţie de când apare, din anul 1975, atunci când eu eram un puşti, iată că Enciclopedia noastră a ajuns la a 15-a ediţie, astăzi după 43 de ani, putem aprecia că este o carte care a rezistat în timp şi au rezistat, culmea, şi autorii pentru că la noi de obicei apare zâzania între autori.
Noi autorii, însă, am rămas prieteni timp de 4 decenii, suntem uniţi şi ne bucurăm că această carte a cunoscut un succes atât de mare, sunt peste 500.000 de exemplare tipărite până în prezent şi încă se caută deşi suntem în era internetului şi oamenii caută pe internet, dar dacă vrei siguranţă trebuie să te duci la o carte scrisă după părerea mea.
Chiar ieri am vorbit într-o emisiune la televiziune în cadrul unui portret special care i se făcea unui mare istoric român, Ion Bulei, că de fapt din discuţiile care le-am avut între anii ‘75-’80 între noi autori de la “Enciclopedia Statelor Lumii” dar şi ulterior cu alte personalităţi mai ales din domeniul istoriei, consider că atunci a fost momentul în care mi s-a conturat ideea Cursurilor de Geopolitică şi practic ceea ce am făcut în aceşti 40 de ani, mulţumesc frumos pentru această apreciere, “Enciclopedia Statelor Lumii” este într-adevăr şi o carte de Geopolitică.


Virgiliu Hodorogea:
Vă mulţumesc, încă o dată vă spun foarte sincer că a fost prima mea carte de Geopolitică în anii 1990-2000 şi vă mulţumesc foarte mult pentru acest lucru.
Silviu Neguţ:
Eu vă mulţumesc.


Link: www.librarie.net
Link: editura.ase.ro